Blogi

Talopaketti muuntautuu omilla valinnoilla yksilölliseksi kodiksi – Käsittelyssä pientalon kattomallit ja ulkoverhous
16.05.2022

Kattomallin ja ulkoverhouksen valinta vaikuttaa merkittävästi talon ulkonäköön. Jokainen meistä tietää, että katto näkyy kauas ja vaikuttaa huomattavasti talon yleisilmeeseen. Mutta mitä kaikkea tulee huomioida valitessaan kattoa tulevalle kodilleen.

Kaikki lähtee liikkeelle tontista, asemakaavasta ja rakentamistapaohjeista. Asemakaavalla ohjataan rakentamista sekä maankäyttöä ja rakentamistapaohjeilla täydennetään asemakaavan määräyksiä sekä merkintöjä. Rakentamistapaohjeiden tarkoituksena on ohjata rakentamista niin, että rakennettavasta alueesta muodostuu tietynlaista linjausta toteuttava viihtyisä asuinalue. Rakennustapaohjeissa voidaan siis määritellä rakennettavan talon kattomuoto. Ohjeissa voidaan määritellä katon kaltevuutta – jyrkkyyttä tai loivuutta – tai joskus jopa määritellä, mitä vesikattomateriaalia saa olla tai ei saa olla käytössä. Myös katon värimaailma sekä räystään tai harjan korkeus voidaan määritellä kaavamääräyksessä. Määräyksillä pyritään siihen, että samankaltainen rakentaminen antaa yhtenäisen yleiskuvan alueesta. Määrittely lähtee siitä, saako alueelle rakentaa 1- vai 2-kerroksisen talon.

Kattomalleista pulpettikatto on moderni kattomalli

Murrettu harjakatto on ilmeikäs vaihtoehto

Yleisimmät ja suosituimmat kattomallit

Ensin kaavamääräys ja rakennustapaohje vaikuttavat siihen, millaista kattomallia voidaan lähteä talopakettiin miettimään. Kun tiedossa ovat annetut reunaehdot, on seuraavaksi käsillä omaa silmää miellyttävät kattomuodot. Ulkonäköseikkojen lisäksi myös kustannukset ja käytettävyys vaikuttavat valintaan.

Harjakatto on kattomalleista yleisin. Kattoon kuuluu nimensä mukaisesti harja, joka nousee symmetrisesti talon keskelle. Harjan molemmin puolin sijaitsevat lappeet. Harjakatto on tuttu ja turvallinen klassikkomalli, mutta myös kustannustehokkain rakentaa. Kattokaltevuus vaikuttaa hintaan – perinteinen harjakatto ei ole kovin jyrkkä tai loiva. Tällöin voidaan kattomateriaalina käyttää helposti yleisimpiä ja edullisimpia kattomateriaaleja, kuten peltiä ja tiiltä. Kun jyrkkyys ei kasva, niin rakentamiseen ja materiaaliin liittyvät kulut eivät kasva. Mitä jyrkempi katto on, sitä enemmän kattoon menee materiaalia, jolloin rakentamisen kustannukset kasvavat.

Tänä päivänä valitaan kuitenkin muitakin kattomalleja kuin perinteistä harjakattoa. Tyypillinen ajan hengen mukainen kattomuoto on pulpettikatto. Pulpettikatto on nimitys katolle, jossa on yleisesti vain yksi lape. Tämä kattomalli on omiaan rakennuksiin, joissa halutaan ylin kerros tehokkaampaan käyttöön, kuin harjakatto mahdollistaa. Pulpettikatto voi myös mahdollistaa esimerkiksi suuremman huonekorkeuden toiselle puolelle rakennusta. Pulpettikaton lape on yleensä loiva, mutta riittävä, jotta vesi poistuu katolta.

Kaksisuuntainen pulpettikatto, tutummin murrettu harjakatto, on tyylikäs ja ilmeikäs valinta. Murrettu harjakatto mahdollistaa taloon aivan omanlaisensa kattoprofiilin. Murretun harjakaton kaltevuuteen vaikuttaa myös se, mitä katolta ja sisätiloilta halutaan. Kattovalintana murrettu harjakatto on kuitenkin väistynyt hieman taka-alalle epäsymmetrisen harjakaton tieltä. Voisiko jopa sanoa, että kyseessä on tämän päivän nouseva trendi puhuttaessa epäsymmetrisestä kattomuodosta. Kattomallin harja ei asetu symmetrisesti keskelle kattoa vaan epäsymmetrisesti taloon nähden. Epäsymmetrinen harjakatto on moderni ja parhaimmillaan muoto korostaa kodin muita suunniteltuja ominaisuuksia. Epäsymmetrinen katto voi olla jyrkkä ja lyhyempi lappeinen julkisivusta tai päinvastoin.

Kattomuotojen historiasta löytyy myös esimerkiksi mielenkiintoinen aumakatto, jonka kulta-aikaa elettiin 70- ja 80-luvuilla sekä mansardikatto, jonka historia ulottuu kauas aina 1600-luvun taitteeseen. Nykyään auma- ja mansardikattoisia taloja rakennetaan kuitenkin verrattain harvoin.

Deko 147A klassinen epäsymmetrisellä katolla ja sisäänvedetyllä terassilla

Dekotalon talomalleissa suunnittelijamme ovat huomioineet erilaiset julkisivuratkaisut ja jokainen arkkitehtien suunnittelema talomalli on huolella mietitty kokonaisuus. Kodin ulkonäköön vaikuttavat monet yksityiskohdat, kuten kattomuoto, vesikate, ulkoverhous, ovet, ikkunat, terassit, kaiteet ja talon väri. Yksilöllisillä valinnoilla voit vaikuttaa arkkitehtuuriseen kokonaisuuteen. Kattomalleista sinulla on valittavana hillitty ja ajaton harjakatto, city-ympäristöön täydellinen pulpettikatto, ilmeikäs murrettu harjakatto ja modernia tyylikkyyttä tuova epäsymmetrinen harjakatto.

Entäpä autosuojat tai terassit suhteessa kattomalleihin

Kun rakennettavaan Dekotaloon liitetään autosuoja, voi – niin halutessaan – autosuojan kattomuoto poiketa asuinrakennuksen kattomuodosta. Joskus autosuojan eli ts. autokatoksen tai autotallin kattomateriaali voi olla jopa eri materiaalia kuin itse taloon valittu vesikatemateriaali. Tänä päivänä säännöt eivät ole kiveen kirjoitettuja ja tyyli on vapaampaa yhdistellä erilaisia muotoja sekä materiaaleja keskenään. Talossa voi olla esimerkiksi harjakatto, kun autosuojassa onkin pulpettikatto. Yleisimmin rakennukset ovat samaa kattomateriaalia, mutta jos autotallissa on loiva pulpettikatto, voi materiaalina olla silloin huopa, vaikka muu vesikate olisikin peltiä tai tiiltä.

Kattomuotoa voidaan jatkaa niin, että terassin kate ei ole vain lippa terassin päällä. Katon massalla jatketaan taloa, kehystetään terassia ja tuodaan taloon lisää muotoa. Tämä tapa toteuttaa terasseja on selvästi kasvattanut suosiotaan. Tällaista terassia voidaan kutsua esimerkiksi sisäänvedetyksi terassiksi. Kattomallin kehystämä terassi voi olla päätyterassi tai koko talon sivun mittainen. Sisäänvedetty terassi löytyy mm. Deko 133B Avaran tyylisuunnan pulpettikattoisesta mallista, kun taas päätyterassi toimii upeasti epäsymmetrisellä harjakatolla mm. 133D klassisessa talomallissa. Malliston 133 -tuoteperheestä löytyy myös harjakattoinen moderni 133D, Avara 133E moderni plus, moderni 133C sekä klassinen 133A, moderni 133A ja perinteinen 133A. (linkit esimerkkeihin)

Deko 133D klassinen epäsymmetrisellä katolla

Isot ikkunat ovat tulleet vahvasti mukaan moderniin rakentamiseen. Etelän suuntaan olevat ikkunat yhdistettynä Suomen kesään – vaikkakin välillä sateiseen – tuovat heti mukanaan jäähdytyksen tarvetta. Toki tämä riippuu myös korkeusasemista ja maaston muodosta. Kattorakenteen jatkumisella saadaan tarpeellinen sekä tehokas suoja isojen ikkunapintojen ja auringon yhdistelmälle. Rakenteellinen suoja on pitkässä juoksussa ekologinen ja tehokas ratkaisu lämmönsäätelyyn vähentäessään koneellisen viilennyksen tarvetta.

Dekotalon malliston talomalleihin on saatavilla eri kattomallien lisäksi erilaiset tyylisuunnat; klassinen, perinteinen, avara, avara plus, moderni sekä moderni plus. 133 malliston kuvista löytyy eri tyylisuuntia ja kattomalleja avaamaan hieman eri mahdollisuuksia.

 

Vesikaton valinnassa ratkaisee ulkonäön lisäksi toimivuus ja kustannukset

Kuten aiemmin kerroimme, harjakatto on kattomalleista kustannustehokkain sen materiaali- ja rakennuskustannuksista johtuen. Mallin lisäksi ulkonäköön, toimivuuteen ja kustannuksiin vaikuttaa vesikatteeksi valittu materiaali. Dekotalolla valittavana on useita eri kattomateriaaleja ja materiaalitoimittajan tarjonnasta riippuen myös lukuisia eri värejä.

Peltikatto on ylivoimaisesti käytetyin vesikattotyyppi Suomessa. Kattomateriaaleista tiilikuvioitu peltikatto on edullisin kattomateriaali. Nimenomaan kokonaisuus tekee tämän ratkaisun kustannustehokkaaksi, koska hinta koostuu materiaalista ja katon asennettavuudesta.

Dekotalon valikoimasta löytyy Metehe ja Ruukin Classic konesaumajäljitelmä useissa eri väreissä. Peltikaton voi asentaa esimerkiksi kirvesmies tai kattojen asennukseen erikoistunut yritys. Peltikaton ja tiilikaton asennuskustannukset ovat edullisemmat kuin esimerkiksi erityisosaamista vaativan huopakaton kustannukset. Peltikaton rakenne on kevyt ja se on nopea asentaa. Vaikka peltikatto on suosiossaan, on hyvä muistaa, että tuulella ja sateella peltikatto voi olla äänekäs. Myös kattoturvatuotteista eli lumenestosta on talvisin huolehdittava.

Tiilikaton valintaperusteena voi olla mm. katon silmää miellyttävän ilmeikkyyden lisäksi sen ääntä vaimentavat ominaisuudet. Tiilikattojen menekki on hieman vähentynyt ja peltikatto onkin tänä päivänä yleisin valinta kattomateriaaliksi. Tiilikatolle ja peltikatolle on tietyt rajat, kuinka jyrkkä tai loiva katto voi olla käytettäessä vesikatemateriaalina peltiä tai tiiltä.

Huopakatto on arvokkain katto niin materiaalina kuin myös työnä. Etenkin loiva huopakatto vaatii ammattitaitoisen asentajan, jolla pitää olla tulityöluvat ja asennuksen vaatimat työvälineet kunnossa. Näin huopakatolle tulee enemmän hintaa, koska asennuskustannukset kasvavat materiaalin kustannusten nousun ohessa. Vesikatemateriaalina huopa on ollut nousussa viimeisten kymmenen vuoden aikana sen soveltuessa erinomaisesti loivemmille kattomalleille. Ihan loiville katoille huopa on ainut vaihtoehto. Huopakaton hintaa puoltaa sen käytettävyys ja kestävyys. Lisäksi huopakatto on oninaisuuksiltaan hiljainen. Huopakaton rakenne kestää mm. hyvin erilaisia sääolosuhteista tai lämpötiloja.

On hyvä tiedostaa, että asennus voi olla hyvin erilaista eri kattomateriaaleissa ja materiaalien lisäksi myös asentaminen vaikuttaa kokonaiskustannuksiin.

Valitessasi talopakettiisi minkä tahansa kattomallin, Dekotalon ammattilaiset keskustelevat kanssasi läpi eri kattomallien mahdollisuudet sekä materiaalivalinnat.

 

Ulkoverhous ja sen vaikutukset puutalon ulkonäköön

Me Dekotalolla rakennamme tämän päivän odotukset täyttäviä puutaloja erilaisilla puuverhouksilla. Puuverhoukseen voidaan valita eri profiileja ja näin saadaan aikaan ulkonäöllisesti hyvin erityyppisiä taloja samoista talomalleista. Puuverhoukseen liittyy hyvin olennaisena osana verhouksen suunta eli se, onko kyseessä pysty- vai vaakalaudoitus. Verhouksessa tehosteosat voivat olla eri suuntaan tai erilaisella tyylillä tehtynä, kuin talon pääverhous. Esimerkiksi sisäänvedetty katos voi olla eri profiililla laudoitettu tai verhous voi olla erisuuntainen. Verhouksen valinnalla saadaan ulkoasultaan aikaan yksilöllisiä taloja, vaikka rakennuksen pohja olisi ollut sama.

Ulkoverhoukseen vaikuttaa olennaisesti laudoituksen värit ja käsittely. Ulkoverhous peittomaalataan tai kuultomaalataan. Suunnittelussa on lähtökohtaisesti talomallille mietitty aina jokin ulkoverhousvaihtoehto. Dekotalolla niin sanottuihin vakio ulkoverhouksiin kuuluvat tietyt laudoituksen profiilit. Kun ulkoverhousta muutetaan halutun mukaiseksi, lasketaan ulkoverhoukselle hinta muutoksen mukaan. Talon alkaen hinta on laskettu Dekotalon talopakettiin 23mmx145mm vaakaverhouksella. Puun leveys ja paksuus vaikuttavat hintaan. Esimerkiksi 28mm vahva materiaali on kalliimpaa, kun taas kapeampi profiili vaikuttaa asennukseen sekä suunnitteluun, kuten tekevät myös eri suuntaan menevät verhoukset. Eri verhousprofiilit löytyvät Dekotalon omasta Premium valintaoppaasta, jonka saat käyttöösi suunnitellessasi Dekotalon talopakettia yhdessä Dekotalon talomyyjän kanssa.

 

Rakentamisessa vaakaverhous on kustannustehokas, selkeä ja yksinkertainen niin suunnittelussa kuin asennuksessa. On hyvin tavallista tuoda ilmettä valitsemalla sisäänvedettyyn terassiin esimerkiksi pystyverhous, kun muuten taloon on valittuna vaakaverhous. Tästä löytyy loistava esimerkki Lohjan asuntomessukohde Dekotalo Kuulaksesta. Lisäkustannuksia tulee siitä, että työkuluja muodostuu lisää verhouksen vaihdellessa. Mm. Eri suuntaan menevät aluspuut eli koolaukset tulee ottaa huomioon, kun verhouksen suunta vaihtuu tuoden lisäkustannuksia rakennustyöhön.

Kannattaa muistaa, että myös väri voi olla tehoste, vaikka itse ulkoverhous pysyy muuten samana. Ulkoverhouksen profiili säilyy, mutta esimerkiksi sisäänvedetty katos maalataan eri värillä.

Pystyverhous on nostanut selvästi suosiotaan ja tuo modernia ilmettä talon muotokieleen. Esimerkiksi pelkistetty ja suoralinjainen latomainen Deko 172 on ilmeeltään tätä päivää, kuten myös upea Tuusulaan rakentunut messutalomme Dekolaku. Uusimmassa Smart mallistossa esimerkki löytyy mallista 126B raikkaan valkoisessa pystyverhouksessa.

Verhouksen elinkaaressa voidaan haluta huomioida myös verhouksen huoltoväli. Esimerkiksi– puuverhous ja etelänpuoleinen tumma seinä vaatii huoltoa enemmän kuin samalle seinälle valittu vaaleampi väri. Huoltoväliin voi täten vaikuttaa omilla lähtökohtaisilla valinnoilla, mutta tietyn ulkonäön halutessaan tiheämpi huoltoväli on vain asia, joka tulee tulevaisuudessa ottaa hoitaakseen.

Rakennuksen ilmettä voidaan muuttaa myös sillä, onko talossa ikkunoiden pielilautoja ja millaiset ne ovat. Ikkunat voidaan tehdä ilman pielilautaa, jolloin ikkunaan tulee vain smyygit. Smyygi tarkoittaa sitä, että ikkunan kehystä ei ole kiertämässä erillistä lautaa, vaan ikkunan pinnasta ulkoverhoukseen saakka oleva pinta on verhottu puulla.

Moni talon tunnelmaan, käytettävyyteen, sisustusmateriaaleihin tai ilmeeseen vaikuttava asia voidaan päättää myös myöhemmin, mutta ulkoverhous tulee olla päätettynä lupapiirustuksissa, koska kyseessä on lupaan vaikuttava asia.

 

Kun talopaketti toimitetaan, ulkoverhous on aina vähintään pohjamaalattu. Yhä enemmän talopaketit menevät välimaalattuna eli käytännössä talo on maalattu valmiiksi tehtaalla pohjamaalilla sekä pintamaalilla ja näyttää jo hyvin valmiilta. Naulan kannat jäävät vielä tuossa vaiheessa näkyviin ja peittyvät siinä vaiheessa, kun ulkoverhous maalataan tontilla. Välimaalauksen turvin tai ts. välimaalauksen jälkeen voidaan viimeinen maalikerros maalata esimerkiksi vasta vuoden päästä. Näin voi turvallisin mielin vähentää rakentamisen aikaista painetta ja siirtää talon viimeistelyn siltä osin tulevaisuuteen. Otsalaudat, katoksen aluslaudat ja räystään aluslaudat sekä nurkkalaudat tulevat tehtaalta aina pohjamaalattuna. Pilarit ja palkit taas tulevat puuvalmiina, jolloin niitä ei ole käsitelty valmiiksi.

Kaiken kaikkiaan kokonaiskustannuksiltaan on tehokasta ottaa materiaali ulkoverhouksen osalta välimaalattuna heti talopaketin yhteydessä.

 

Tuntuuko, että kaipaat lisätietoa ulkoverhousten ja kattomuotojen suhteen?

Jos sinua mietityttää mikään Dekotalon talomallistoon liittyvä asia, voit olla yhteydessä ammattitaitoiseen myyntitiimiimme. Me olemme täällä sinua varten!
Rakennushankkeen edetessä sinua ohjaavat ja opastavat myös muut alansa asiantuntijat, joten meillä et joudu kulkemaan raksamatkaa yksin. Asiakaspalveluinsinöörimme odottavat hankkeesi päätymistä omalle työpöydälleen ja auttavat sinua mielellään Dekotalon muuttovalmiin talopaketin kanssa.