Talopaketti

Mikä on talopaketti?

Kun haaveissa siintää unelmien omakotitalo tulee yhä useammalle mieleen rakennusprojektin aloittaminen. Muuttovalmis talopaketti on tehokas, muunneltava ja jopa helppo tapa rakentaa talo. Toisinaan sopiva tontti voi olla ratkaiseva tekijä ja talo halutaan rakentaa helposti, nopeasti ja vaivattomasti. Myös tällöin talopaketti tai muuttovalmis talopaketti on loistava ratkaisu.

Mikä on talopaketti?

Omakotitaloja on rakennettu talopaketeista viimeiset 50 vuotta. Talopaketti onkin melko vanha termi, joka aikoinaan tarkoitti talon omatoimista rakentamista valmiista materiaalipaketista. Entisaikaan talopaketissa talon rakenneosat oli esivalmisteltu esimerkiksi oikeaan mittaan, mikä vähensi työvaiheita tontilla ja siten nopeutti talon valmistumista. Perinteiseen ”pitkästä tavarasta” -rakentamiseen verrattuna talopaketti helpotti rakentamista huomattavasti.
 
Tänä päivänä talopaketti-termi on vakiintunut tarkoittamaan valmiusasteesta riippuen valmiiksi tai lähes valmiiksi rakennettua omakotitaloa. Talopakettien toimitussisällöt vaihtelevat hieman talotoimittajasta riippuen ja vertailu voi toisinaan tuntua hieman hankalalta. Vaikka moni haluaa edelleen rakentaa itse niin sanotusti ”pitkästä tavarasta”, valtaosa omakotirakentajista haluaa päästä helpommalla ja valitsee talopaketin. Valintaan vaikuttaa usein myös budjetti ja sen pitävyys. Talopakettia käyttäen rakentaessa budjetti muodostuu selkeämmin ja siihen on helpompi varautua etukäteen. Talopakettitoimituksessa rakennusprojektin hinta tiedetään suurelta osin jo kauppaa tehdessä ja yllätysten mahdollisuus sekä rahallinen riski pienenee.
Talopaketti Dekotalo
Mikä on talopaketti
Talopaketin suosio

Talopaketti kasvattaa suosiotaan

Pientaloteollisuuden mukaan uusista omakotitaloista yli 70 % rakennetaan eri laajuisista talopaketeista. Kasvavan kysynnän ja kuluttajien muuttuneiden tarpeiden vuoksi perinteinen talopaketti, eli materiaalipaketti onkin saanut rinnalleen useita, toinen toistaan laajempia toimitussisältöjä, kuten esimerkiksi muuttovalmis talopaketti tai lempinimeltään “avaimet käteen”-talopaketti. Pientaloteollisuus on koonnut kattavan otannan toimitussisällöistä sekä niiden keskeisimmistä eroista. Dekotalon eri toimitussisältöihin eli talopaketteihin voit tutustua kätevästi kotisivujemme talopaketit-kohdasta.

Riippuen toimitusasteesta, talopaketti kattaa 20–95 % valmiin talon kokonaiskustannuksista ja työstä. Mitä laajempi toimitussisältö halutaan, sitä vaivattomampi rakennusprojekti on ja oman työn osuus pienempi. Toisaalta, jos omaa osaamista löytyy ja on valmis osallistumaan rakentamiseen, voi valita talopaketin suppeammalla toimitussisällöllä ja säästää kustannuksissa hieman omalla työllään. Olipa valinta materiaalipaketti tai muuttovalmis toimitus, on talopaketti turvallinen ratkaisu, joka helpottaa ja nopeuttaa talon suunnittelua ja rakentamista. Talopakettia valitessa kannattaa oma aika ja sen riittävyys arvioida mahdollisimman totuudenmukaisesti ja objektiivisesti. Vaikka rakennuttaja päätyisikin täysin muuttovalmiiseen taloon, löytyy tontilla puuhaa ihan varmasti itsellekin niin halutessaan.

Rakennustietosäätiön  mukaan nykyään noin puolet kaikista talopaketeista toteutetaan niin kutsuttuna avaimet käteen -toimituksena. Samalla kun valmistalot ovat yleistyneet ja toimittajien määrä on kasvanut, on omatoiminen rakentaminen laskenut. Talotoimittajista ja talopaketeista löytyy runsaasti kokemuksia ja esittelyitä, joihin onkin hyvä tutustua mahdollisimman kattavasti.  Valmistaloja  valmistaa Suomessa useat kymmenet eri talotoimittajat.

Mitä tarkoittaa talopaketti?

Talopaketti tarkoittaa tänä päivänä tehdasvalmisteista taloa eri tekniikoilla ja eri toimituslaajuuksilla. Eri talotoimittajilla on erilaisia talopaketteja, minkä takia Pientaloteollisuus on määritellyt toimitussisältöjen laajuutta kuvaavat termit eli talopakettien talotoimitusten yläkäsitteet. Termistö voi tuntua monimutkaiselta, minkä vuoksi suosittelemme aina taloprojektia ja valmiusastetta suunnitellessa ottamaan yhteyttä ammattitaitoiseen talomyyjään, joka osaa kertoa eri sisältöjen väliset erot. Myyjän kanssa on helppoa ja joustavaa haarukoida juuri itselle sopiva talopaketti.

Materiaali- ja elementtipaketti  on suppein talopaketti vaihtoehto, joka kattaa n. 20–25 % valmiin talon kustannuksista ja työstä. Talopakettiin sisältyy rakenteet ja rakennusmateriaalit rakennuspaikalle toimitettuna, itse pystytys jää tilaajan vastuulle. Elementtipaketissa ulkoseinät toimitetaan valmiina elementteinä, ikkunat valmiiksi asennettuina. Talopakettiin ei kuulu perustukset, ja myös perustus-, LVI- ja sähkösuunnittelu on usein tilattava erikseen.

Runkovalmis -talopaketti  on perinteinen talopaketti omatoimiselle rakentajalle, joka kattaa n. 30 % valmiin talon kustannuksista ja työstä. Tässä toimitusvaihtoehdossa kantavat rakenteet pystytetään talotoimittajan toimesta. Myös vesikaton, parvekkeiden ja katosten kantavat rakenteet sekä ikkunat asennetaan.

Vesikattovalmis -talopaketti  sisältää runkovalmiin toimituksen lisäksi vesikaton ja räystäsrakenteet valmiiksi asennettuna. Talopakettiin kuuluu ulko-ovet, ikkunat, vesikaton aluskate ja -laudoitus sekä vesikatteet valmiiksi asennettuna ja talo saadaan suojaan sateelta. Muutoin toimitus vastaa Runkovalmista talopakettia. Valmiusaste valmiin talon kustannuksista ja työstä on n. 35 %.

Muuttovalmis -talopaketti  on suosituin talopaketti, joka kattaa n. 80–85 % valmiin talon kustannuksista ja työstä. Tässä toimitusvaihtoehdossa talo rakennetaan hyvin pitkälle valmiiksi aina perustuksista viimeiseen listaan asti. Rakennuttajan tehtäväksi jää mm. pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan hankkiminen, tavarantoimitusten vastaanottaminen sekä rakennusaikainen siivoaminen. Talon ulkomaalaus kuuluu usein tilaajan vastuulle. Myös tonttityöt kuuluvat asiakkaalle (puunkaadot, maatyöt, maa-ainekset jne.)

Talovalmis -talopaketti  on laajin toimitussisältö, jonka valmiusaste on n. 90–95 %. Tähän talopakettiin kuuluu perustusten lisäksi myös maatöitä materiaaleineen sekä tavaratoimitusten vastaanotto, työmaa-aikainen siivous sekä ulkoseinien lopullinen maalaus.

Huomaathan, että toimitussisällöt ja -ehdot voivat vaihdella jonkin verran talotoimittajien välillä. Ota aina yhteyttä ammattitaitoiseen talomyyjään ja konsultoi häneltä juuri itsellesi parhaiten sopiva talopaketti.

Muuttovalmis talopaketti

Muuttovalmis talopaketti

Muuttovalmis talopaketti on helppo ja vaivaton tapa rakentaa toiveiden mukainen omakotitalo. Puhuttaessa muuttovalmiista talopaketista, tarkoitetaan talon toimitusastetta, joka muuttovalmiissa on hyvin pitkälle valmiiksi rakennettu. Esimerkiksi muuttovalmis Dekotalo rakennetaan valmiiksi perustuksista aina viimeisen listan asennukseen asti, jonka jälkeen rakennuttaja pääsee kantamaan muuttokuorman sisään ja asettumaan taloksi. Muuttovalmis talopaketti on kustannustehokas, muunneltava ja vaivaton.

Suurin osa asiakkaistamme valitsee muuttovalmiin talopaketin, sillä se on yksinkertaisesti helpoin tapa rakentaa. Talon rakentaminen ei itsessään ole vaikeaa, mutta vaativaa kyllä. Projektin aikataulutus, budjetointi, urakoitsijoiden kilpailutus ja palkkaus vie paljon aikaa, joka on pois muulta elämältä. Rakentaminen tapahtuu usein oman päivätyön ohessa, jolloin oma jaksaminen voi olla kortilla etenkin, jos on pieniä lapsia eikä sukulaisverkostoa apuna. Muuttovalmiin talopaketin rakennuttajalla tehtäviä on huomattavasti vähemmän ja talotoimittaja hoitaa rakentamisen lähes kokonaisuudessaan.

Talopaketin hinta

Keskimääräinen yksilöllisesti suunniteltu uusi omakotitalo, joka on huoneistoalaltaan 144 m2, pystytetään talopaketista ja jonka lämmönlähteenä on poistoilmalämpöpumppu kustantaa noin 335 000 euroa (kokonaiskustannukset ammattilaisella teetettynä v. 2019, ei sisällä tontin hintaa). Keskimääräistä omakotitaloa ei kuitenkaan ole, sillä jokainen rakennushanke on yksilöllinen niin suunnittelun, rakennuspaikan kuin toteutuksen osalta. Tämän vuoksi tarkkaa talopaketin hintaa ei voi suoralta kädeltä antaa, mutta kokonaiskustannusten hintahaarukkaa pystyy hahmottamaan. Voit myös tilata kustannusarvion kotisivuiltamme sinua kiinnostavasta talomallista. Tällöin hinta-arviossa otetaan heti huomioon juuri sinun toiveesi sekä mahdollisen tontin vaatimukset.

Varsinaisen talopaketin hinta vaihtelee toimitusasteen mukaan, eli mitä enemmän on valmis tekemään itse, sitä halvemmaksi talopaketti tulee. Esimerkiksi Dekotalolta saat talopaketin muuttovalmiina, jolloin talopaketin hintaan on laskettu mukaan esimerkiksi pintamateriaalit, kiintokalusteet ja kodinkoneet asennuksineen. Voit myös valita sisusta itse -toimitusvaihtoehdon, jolloin talopaketin hinnasta on vähennetty kodin sisustusmateriaalit ja niiden asennuskustannukset.

 

 

Talopaketin budjetointi

Muuttovalmiin talopaketin hinta kattaa arviolta 70–85 % rakentamisen kokonaisbudjetista. Esimerkiksi muuttovalmiin Deko 116 talopaketin hinta Pirkanmaalle on n. 205 350 euroa ilman lämmönlähdettä. Listahinnassa ei ole kuitenkaan huomioitu mahdollisia muutoksia ja asiakkaan omia toiveita. Totuudenmukaisen hinta-arvion saat, kun otat yhteyttä talomyyjiimme ja käyt heidän kanssaan läpi toiveet, odotukset ja budjetin projektille.

Muut kustannukset vaihtelevat kovasti riippuen rakennuskunnasta, tontista sekä asiakkaan omista valinnoista ja maatöistä. Kustannusten arvioinnissa kannattaa olla realistinen ja tukeutua ammattilaisiin. Meiltä saat aina projektin alussa hankelaskelman, jolla voit arvioida talopaketin ja rakennuttamisen kokonaiskustannuksia realistisesti.

 

 

Suunnittele talopaketin hankinta huolellisesti

Taloprojektiin voidaan lähteä joko niin, että asiakkaalla on olemassa jo mieluinen tontti tai niin, että tonttia vielä haetaan, mutta toiveet talolle ovat jo mielessä. Tärkeintä on, että lopullinen talomalli soveltuu aiotulle tontille ja tontti mahdollistaa talolle asetettujen toiveiden täyttymisen.

Olipa lähtökohta projektille kumpi vain, tulee talopaketti suunnitella huolellisesti. Pohjapiirrosten ja talomallien selailua kannattaa harrastaa ja poimia itselle parhaat ideat talteen. Voit tilata meiltä talokirjan suoraan kotiisi, vaikka projektisi olisi vielä aivan alkutekijöissään. Talopakettia voidaan Dekotalolla muokata asiakkaan toiveiden pohjalta liki rajattomasti ja Kotiarkkitehtipalvelulla voidaan piirtää asiakkaalle pohjaluonnos aivan alusta loppuun saakka. Voit siis poimia parhaita ideoita useasta talomallista ja yhdistellä nämä ammattitaitoisen talomyyjän kanssa eheäksi kokonaisuudeksi.

Rakentamisen aikataulua kannattaa myös suunnitella huolellisesti. Talopakettitoimitus on aikataulun puolesta lähes yllätyksetön ja turvallinen valinta, mutta esimerkiksi eri kuntien rakennuslupien käsittelyajat vaihtelevat suurella skaalalla. Lisäksi esimerkiksi maatyöt ottavat aikansa, joten huolelliselle suunnittelulle on paikkansa.

 

Piharakennukset ja autotalli osaksi talopakettia

Toisinaan rakennusprojekti ei jää vain talopakettina tehtävään omakotitaloon, vaan samalla vauhdilla tehdään myös talous-, piha- ja sivurakennuksia sekä esimerkiksi autotalli. Useimmat talotoimittajat myyvät talopaketin yhteydessä myös erillisiä katos- ja varastoratkaisuja. Dekotalon laajan valikoiman löydät kätevästi täältä. Toisinaan rakentamistapaohje tai kaava voi asettaa vaatimuksia myös piharakennuksille, jotka on hyvä huomioida talopakettia suunnitellessa.

Talopaketti autokatos tai autotalli

Talopaketin rakennuttaminen

Talon rakennuttaminen on vaativa projekti, vaikka avuksi otettaisiin talopakettitoimitus. Heti alkuun kannattaa tutkailla realistisesti omat taloudelliset ja muut resurssit. Ammattitaitoinen vastaava työnjohtaja kannattaa aina palkata. Voit myös pyytää suosituksia avainhenkilöistä, kuten vastaavasta mestarista Dekotalon myyjiltä, joilla on hyviä yhteistyökumppaneita tähän tehtävään. Resurssien kartoittamisen jälkeen on päätettävä mikä toimituslaajuus on sopivin. Tässäkin talopakettia valitessa talomyyjä on oiva apu.

Toimitussisällön laajuuden eli talopaketin ja talomallin valinnan ohella tärkeä valinta on talotoimittaja. Talovalmistajan taloudellinen tilanne kannattaa tarkistaa ja lisäksi tehdä vertailua muutoinkin yritysten välillä. Mikäli vastaava mestari on mukana heti projektin ensimetreiltä, kannattaa heidänkin suosituksiaan ja kokemuksia talotoimittajista hyödyntää.

Muuttovalmis sisältö on suosituin toimitusvaihtoehto ja helpoin vaihtoehto rakennuttajalle. Hyvä vastaava työnjohtaja auttaa talotoimituksen ulkopuolelle jäävistä asioista ja hankinnoista kuten lupa-asiat, liittymissopimukset, tonttityöt ja rakennuttamisen jälkeiset vaiheet. Muuttovalmiissakin toimituksessa on paljon asioita, joihin rakentajan täytyy perehtyä ja varata aikaa.

Sisustuksessa on mahdottoman paljon eri valintoja tehtävänä. Rakennuttajan tulee valita mm. lattiamateriaalit, laatat, maalit, suihkut, hanat, valaistus sekä kiintokalusteet. Rakennuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä talovalmistajan organisaation kanssa.

Lyhyesti talopaketin rakennuttaminen etenee niin, että tontin löydettyäsi ota yhteys Dekotalon myyjään, kartoita resurssit, mieti yhdessä Dekomyyjän kanssa talomalli ja mieluinen pohjaratkaisu omien ja perheesi tarpeiden mukaan. Tässä Dekotalon Kotiarkkitehtipalvelu voi auttaa. Lopullisen ratkaisun löydyttyä kartoita lopulliset kustannukset, palkkaa vastaava työnjohtaja, varaa riittävästi aikaa valinnoille, sovi toimitusaika, ole realisti lupa-asioiden ja omien tehtävien kanssa ja sovi muuttopäivä.

 

 

Osta talopaketti helposti

Talopaketin valitseminen ja ostaminen saattaa kuulostaa suurelta, pelottavalta ja vaikealta ratkaisulta, mutta rationaalinen lähestyminen ja pieni viitseliäisyys palkitaan. Ota riittävällä laajuudella selvää sinua kiinnostavista talovalmistajista, laita yhteydenottopyynnöt esimerkiksi nettilomakkeella tai soita suoraan taloedustajalle. Kysy rohkeasti ja sovi tapaaminen matalalla kynnyksellä. Kaikkein parhaimpaan lopputulokseen pääset, kun käyt avoimen ja laajan keskustelun talomyyjäsi kanssa. Valitse myyjä, jonka kanssa asioit mielelläsi ja joka on valmiina vastaamaan sinun kysymyksiisi, olipa kyse talopaketista tai vaikka sisustusvalinnoista. Tapaa myyjä, kartoittakaa toiveet ja haaveet sekä realiteetit ja tehkää sinua miellyttävä pohjaluonnos. Tämän jälkeen vertaile saamasi tarjoukset ja mieti kokonaiskuva huomioiden, kuka talotoimittaja on vastannut odotuksiasi ja toiveitasi parhaiten. Tämän jälkeen lukitse päätöksesi tekemällä talokauppa.

 

 

Saako oman pohjaratkaisun toteutettua talopakettina?

Dekotalon kohdalla vastaus on lähtökohtaisesti kyllä. Lähes kaikki asiakkaiden toiveet ja omat ajatukset pohjaratkaisuksi ovat toteutettavissa. Teemme talopaketteja myös arkkitehtikuvien pohjalta sekä piirrämme puhtaaksi asiakkaan omia toiveita. Varmuuden juuri sinun tai arkkitehtisi pohjakuvien perusteella saat, kun lähestyt rohkeasti oman alueesi Dekomyyjää.

Oman pohjaratkaisun toteuttaminen talopakettina on kätevä, nopea ja kustannustehokas ratkaisu verrattuna siihen, että taloa aletaan rakentamaan pitkästä tavarasta kulma kerrallaan. Talopaketin hyvät ominaisuudet, kuten nopeus, tehokkuus ja laadukkuus saadaan hyödynnettyä asiakkaan omia, henkilökohtaisia toiveita unohtamatta.

 

 

Mitä ottaa huomioon talopakettia valitessa?

Kaiken lähtökohtana tulisi olla asujan toiveet ja tarpeet. Talopakettia valitessa on tärkeää, että asumisaikainen mukavuus ja käytännöllisyys ovat keskeisessä roolissa. Rakennusaikaan nähden talossa asutaan monin verroin pidempi aika, joten talopaketti tulisi ajatella ensisijaisesti lopputuloksen kautta.

Tärkeää on, että talopaketti ja toimitussisältö vastaavat myös budjettia ja realiteetteja. Asiakkaan tulee arvioida itse käytettävissä oleva oma aika sekä rahallinen resurssi.

 

 

Ekologinen talopaketti

Puutalo on aina ekologinen valinta. Puu on äärettömän ympäristöystävällinen ja uusiutuva rakennusmateriaali. Dekotalo on aina puutalo. Halutessasi voit valita vielä ekologisemman ja ns. hengittävän rakenteen omaavan Eko-Dekon. Tässä vaihtoehdossa rakenteet ovat pääosin puuta. Ekovilla eristeenä yhdessä ilmansulkukankaan ja puukuituisen tuulensuojalevyn kanssa takaa optimaalisen hengittävyyden ja mukavan sisäilman lämpimyydestä tinkimättä. Tällä rakenteella on kyky tasata eri vuodenaikojen kosteusvaihteluita, jolloin sisäilmakin tuntuu paremmalta. Eko-rakenne on valittavissa kaikkiin Dekotalon malleihin ja toimituksiin.

 

 

Millaisia ovat eri talomallit?

Valmiita talomalleja löytyy lukuisia. Toimiva, avara ja valoisa koti ovat Dekotalon talomallien perusta. Yhdessä arkkitehtien kanssa olemme suunnitelleet laajan ja monipuolisen talomalliston, josta löydät sopivan talomallin jokaiseen elämäntilanteeseen. Asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen olemme luoneet talomalleihin ajattomia ja arjen käytännöllisyyttä palvelevia ratkaisuja.

Dekotalon toimintakonsepti on yksilöllinen eikä kahta täsmälleen samanlaista Dekotaloa ole! Asiakkaamme ovat valinneet meidät kumppanikseen usein monipuolisten muuntelumahdollisuuksien vuoksi. Talomallistomme pohjaratkaisut eivät ole sitovia, vaan antavat ajatuksia ja auttavat hahmottamaan kuinka unelmiesi koti voidaan rakentaa. Perheenne yksilölliset tarpeet ja toiveet voidaan toteuttaa joustavasti ja kustannustehokkaasti Deko Kotiarkkitehtipalvelun avulla.

 
Talopaketti Dekotalo talomalli

Yksikerroksinen talomalli on käytännöllinen

Dekotalon yksikerroksiset omakotitalomallit ihastuttavat loistavilla tilaratkaisuillaan. Talomallistostamme löydät useita erikokoisia ja -mallisia yksikerroksisia koteja, erilaisiin elämäntilanteisiin ja erikokoisille tonteille.

Yksikerroksinen koti on käytännöllinen lapsiperheille. Kun kodissa ei ole portaita, ei ole myöskään huolta siitä, että utelias taapero lähtee omatoimiselle seikkailulle portaikkoon. Myös arjen askareet hoituvat helpommin, kun kodin toiminnallisuudet ovat yhdessä tasossa. Ruoanlaitto, perheen pyykkihuolto ja siivoaminen hoituvat näppärämmin, kun portaissa ei tarvitse kulkea monta kertaa päivässä.

Yhteen tasoon rakennettaessa saadaan helpommin minimoitua hukkaneliöt. Kaksikerroksisissa taloissa portaat vievät ison osan huoneistoalasta, jolloin myös tulee hukkaneliöitä. Yksikerroksinen talo on myös hieman edullisempi rakentaa.

Kaksikerroksinen talomalli on näyttävä

Dekotalon kaksikerroksiset talot ovat tyylikkäitä ja tarjoavat runsaasti asumisen väljyyttä suuremmallekin perheelle. Mallistostamme löydät monipuolisen valikoiman kaksikerroksisia koteja, jotka sopivat eri elämäntilanteisiin sekä erikokoisille tonteille.

Talomallin valintaan vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi perheen koko ja lasten iät, tontin koko ja omat toiveet. Kaksikerroksiseen talomalliin päädytään usein, kun halutaan enemmän tilaa ja avaruutta. Varsinkin isompi perhe tarvitsee enemmän huoneita ja siinä missä yksikerroksisen talon pohjasta tulee helposti käytävämäinen huoneita lisättäessä, kaksikerroksisessa talossa huoneet voidaan sijoittaa väljemmin ja tilat säilyvät avarampana. Lisäksi toisinaan tontin muoto ja rakentamisalueen rajat ohjaavat kaksikerroksisen mallin valintaan.

Yksilöllinen rinnetalo mäkiselle tontille

Rinnetalo on näyttävä rakennus, joka mukailee maanmuotoja ja sointuu ympäristöönsä. Dekotalon rinnetalot ovat yksilöllisiä koteja, joiden suunnittelun lähtökohtana on asiakkaan tontti ja toiveet. Kotiarkkitehtipalvelun avulla olemme muokanneet valmiita talopohjia ja toteuttaneet runsaasti erilaisia rinnetaloja. Rinnetaloa suunnitellessa suosittelemme aina ottamaan yhteyttä Dekomyyjään, joka osaa auttaa sinua parhaan ratkaisun kanssa.

Paritalot ovat täydellisiä tiiviille kaupunkitonteille

Dekotalon näyttävät paritalot sopivat hyvin nykypäivän tiiviille kaupunkitonteille. Paritalomallistostamme löydät kolme esimerkkiä paritalosta, mutta myös lähes kaikki talomallimme on yhdistettävissä paritaloksi. Dekotalon Kotiarkkitehtipalvelun avulla voimme helposti suunnitella perheellenne ja tontillenne sopivan talon.

Paritalo on erinomainen vaihtoehto ryhmärakentajille, jossa voi tehdä merkittäviä säästöjä. On usein halvempaa rakentaa kerralla yksi isompi talo, kuin erikseen kaksi erillistaloa. Kustannuksia voidaan puolittaa rakentajien kesken, esimerkiksi maatöiden, liittymien sekä lupien ja rakennusvalvonnan osalta.

 
Paritalo talopaketti Dekotalo

Tyytyväisiä asiakkaita, jotka valitsivat Dekotalon muuttovalmiin talopaketin

Miksi asiakkaamme ovat valinneet Dekotalon muuttovalmiin talopaketin.

Wuorenheimot valitsivat muuttovalmiin talopaketin sen helppouden vuoksi.
“Olemme seuranneet tälläkin asuinalueella itse rakentavien taloprojekteja, jotka saattavat kestää hyvinkin kolme-neljä vuotta. Halusimme päästä helpommalla ja saada nopeammin valmista.” Lue heidän talotarinansa tästä.

Omasta pohjasta unelmien koti talopaketin avulla.
“Lopullinen pohja syntyi, kun valmiin talomallin piirrosta muokattiin meidän suunnitelmamme mukaan.” Lue Elmo Uusitalon ja Kiira Partin napakan budjetin projektista tästä.

Jonna Pirttijoki-Helanen ja Mikko Helanen tiesivät, mitä haluavat.
“Kävimme talofirmoja läpi. Dekotalon kanssa meille syntyi tunne, että he olivat valmiita tekemään mitä asiakas haluaa.” Lue heidän kodin tarina täältä.

Pienillä muutoksilla vakiomalliin syntyi unelmien koti.
“Muuttovalmiiksi tehty talo oli helppo ja mukava rakentamistapa perheelle, jolla ei ole kokemusta eikä aikaakaan ryhtyä itse rakentamispuuhaan.” Taru Kallio ja Jan Nyholm olivat ensikertalaisia rakennuttaessaan unelmiensa kotia. He kertovat projektistaan täällä.