Talopaketin hinta

Mistä talopaketin hinta koostuu?

Muuttovalmiin talopaketin hinta

”Mitä omakotitalon rakentaminen maksaa” lienee yleisin kysymys, jota ensi kertaa rakentamassa oleva pohtii. Ymmärrys rakentamisen kuluista auttaa hahmottamaan omaa budjettia ja mihin nykyisessä elämäntilanteessa on varaa. Kustannuksia arvioidessa usein keskitytään varsinaisen talopaketin hintaan, joka on ymmärrettävää sillä se kattaa suurimman siivun rakentamisen kokonaiskustannuksista: muuttovalmis talotoimitus vie arviolta 70-80 % kokonaisbudjetista. Hankkeen kokonaiskustannuksia arvioidessa tulee muistaa laskea myös talopaketin ulkopuoliset kulut, joihin kuuluu muun muassa viranomaisluvat ja -maksut, maatyöt ja liittymämaksut.

Alla on esimerkkilaskelma paljonko muuttovalmiin talopaketin rakentaminen arviolta maksaa. Esimerkin talomallina on suosikkimallimme Deko 116 rakentaminen Pirkanmaalle. Muistathan, että jokainen rakennusprojekti on erilainen, talopaketteihin tehdään yksilöllisiä muutoksia, jotka vaikuttavat lopullisen rakennuksen hintaan. Myös talopaketin ulkopuoliset kulut voivat vaihdella eri alueilla, tontti ja maaperä vaikuttavat perustamistapaan jne. Laskemme maksutta kustannusarvion teidän rakennushankkeelle.

Esimerkki

Muuttovalmis talopaketti Deko 116 Pirkanmaalle

Talopaketin ulkopuoliset kulut
Tontti (vuokra) 0 €
Maaperätutkimus, perustamistapalausunto 500-1500 €
Tontin raivaus ja maatyöt* 20 000-50 000 €
Lupa-, katselmus ja tarkastusmaksut 2000-4000 €
Liittymämaksut 5000-10 000 €
Valvonta ja suunnittelu 5000-10 000 €
Pihatyöt (viher-, päällys- ja aluerakenteet) 5000-15 000 €
Ulkopuolen maalaus 2000-7000 €
Deko 116 talopaketin hinta
Muuttovalmistoimitus 205 350
Lämmönlähde 10 000-15 000 €
YHTEENSÄ** 256 170 € – 319 170 €

*maatöiden kuluarviossa ei ole huomioitu mahdollisia erikoiskustannuksia kuten louhinnat, räjäytykset, paalutukset jne.
**hinta-arvio on suuntaa antava ja tarkan pankkikelpoisen laskelman saat myyjältämme.

Millainen perhe, sellainen koti – löydä sinun perheen tarpeisiin sopiva koti pelaamalla Dekotalon Kotikonetta. Saat ehdotukset sinulle sopivista talomalleista sekä niiden alkaen hinnat!

Esimerkki

Muuttovalmis talopaketti Deko 116 Pirkanmaalle

Muuttovalmiin talopaketin hinta

Tarkka kustannusarvio teidän rakentamishankkeellenne

Tarkka kustannusarvio teidän rakentamishankkeelle

Tarkka kustannusarvio teidän rakentamishankkeellenne

Yllä olevat esimerkkihinnat antavat hyvän arvion, mitä muuttovalmiin talon rakentaminen maksaa. Jokainen rakennushanke on kuitenkin yksilöllinen ja siksi hankkeen lopullinen hintalappu voi vaihdella suuresti rakentajien kesken. Dekotalon Kotiarkkitehtipalvelussa autamme teitä kodin suunnittelussa alusta asti ja kustannusarvion laskeminen on osa tätä palvelua.

Saat meiltä pankkikelpoisen kustannusarvion ensimmäisen tapaamisen jälkeen. Riippumattoman rakennustutkimus RTS Oy:n rakentajatutkimuksen mukaan vuonna 2020 rakennettujen pientalojen keskimääräiset rakentamiskustannukset ilman tontin hankintaa olivat 2080 euroa/asuinneliöt. Lämmönlähteen, lisärakennusten ja varusteiden valinnalla voidaan vaikuttaa talopaketin hintaan, kysy muutosmahdollisuuksista ja lisävalinnoista myyjiltämme lisää.